Fiškálne obdobie, výklad pojmov zo zákona

V tejto kapitole uvedieme výklad niekoľkých pojmov týkajúcich sa období tak, ako ich cituje zákon, keďže v ďalšom texte sa na nich môžeme odvolávať (napr. z výkladu ročných odpisov majetku):

(Stav zákonov k 28.06.2012)