Krajina

Zoznam krajín nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jedna z nadefinovaných zemí je nastavena jako tzv. lokální (tuzemsko) a je pro systém velmi důležitá, podrobněji viz popis položky Lokální země ve Firemních nastaveních. Z číselníka krajín sa vyberá konkrétna krajina na mnohých miestach systému (môže ísť napr. o Krajinu odoslania, Krajinu určenia, Krajinu pôvodu tovaru, Krajinu DPH registrácie a pod.).

Voľba krajiny na doklade určuje, či vystavované doklady sú doklady z domovskej krajiny alebo nie a podľa zadanej krajiny sa môže líšiť aj ďalšie správanie a spôsob zadávania dokladov. O ktoré položky konkrétne ide, závisí od typu dokladu. Pokiaľ ide o doklady, kde sa nezadáva Typ obchodu a krajina sa na danom doklade eviduje, zadáva rovno do položky Krajiny a možnosť jej editácie sa ovplyvňuje stavom prepínača Domovská krajina/Vývoz resp. Domovská krajina/Dovoz. Pokiaľ ide o doklady, kde sa zadáva Typ obchodu, môže ísť o položky Krajina odoslania, Krajina určenia, Krajina odpočtu DPH a. i. v závislosti od zvoleného Typu obchodu.

Pri jednotlivých krajinách evidovaných v číselníku sa sleduje história členstva krajín v EÚ. Táto evidencia sa týka všetkých krajín vrátane lokálnej krajiny. Z týchto údajov sa potom čerpá informácia o stave členstva danej krajiny v EÚ k nejakému dátumu. Stav členství země v EU k určitému datu je důležitý údaj, který se projeví v systému na více místech:

 • Napr. pri vystavovaní dokladov, ak bude lokálna krajina členom EÚ od určitého dátumu, bude sa užívateľovi, ktorý vystavuje daňový doklad po tomto dátume ponúkať na vyplnenie viac údajov ako pri vystavovaní rovnakého dokladu pred pristúpením k EÚ.
 • V určitých miestach programu sa ponúkajú na výber len krajiny, ktoré sú k aktuálnemu dátumu členmi EÚ.
 • A pod.

Predvypĺňanie krajín do dokladov:

Či sa príslušná položka krajiny na dokladoch predvypĺňa a ako, závisí od typu dokladu:

 • Na dokladoch, na ktorých sa zadáva Typ obchodu, viď popis príslušných položiek v rámci dialógu Typu obchodu.
 • Na dokladoch, na ktorých sa nezadáva Typ obchodu platí:
  • Ak je prepínač pri položke Krajiny v stave Domovská krajina, je predvyplnená kódom lokálnej krajiny nastavenej vo Firemných údajoch a nie je možné ju editovať (nemá to význam).
  • Ak je prepínač pri položke Krajiny v stave Dovoz/Vývoz, predvyplní sa kódom krajiny naposledy použitej.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.