Spôsoby dopravy

Zoznam spôsobov dopravy nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať spôsoby dopravy. Spôsoby dopravy sa potom zadávajú v hlavičkách dokladov, viď popis položky Spôsob dopravy v popisoch hlavičiek jednotlivých dokladov. Majú len informatívny charakter.

Tento číselník nemá nič spoločné s výkazníctvom vyplývajúcim z členstva v EÚ. Nakoľko číselník Spôsobov dopravy bol v systéme k dispozícii už skôr a nikam sa ďalej do systému neviazal, mohli ho užívatelia v predošlých verziách systému používať aj na iné účely. Tudíž byl pro účely sledování Druhů dopravy pro výkazy INTRASTAT zaveden speciální číselník Druhy dopravy INTRASTAT.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.