Spôsoby úhrady

Zoznam spôsobov úhrady nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať spôsoby úhrady. Spôsoby úhrady sa potom zadávajú v hlavičkách dokladov, viď popis položky Spôsob úhrady v popisoch hlavičiek jednotlivých dokladov.

Každý nadefinovaný spôsob úhrady je určitého typu, tieto typy úhrad sú stanovené pevne z programu. Z každého typu si môžete definovať ľubovoľné množstvo spôsobov úhrad daného typu. Jednotlivé typy spôsobov úhrady môžu mať ďalší význam (napr. vyvolanie nejakej akcie súvisiacej s dokladom hradeným týmto typom úhrady apod.). Ďalej viď popis položky Typ platby v detaile záznamu spôsobu úhrady.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.