Spôsoby komunikácie

Zoznam spôsobov komunikácie s dodávateľmi nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Administrácia či Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo Nastavenie či Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník slouží pro evidenci způsobů komunikace s dodavateli v rámci poptávkového řízení. Z daného číselníka sa potom vyberá hodnota napr. do položky Spôsob komunikácie pri zadávaní dopytového konania. Pre jednoduchšiu prácu je možné si v Adresári firiem pri jednotlivých firmách, ktoré sú dodávateľmi pre dopytové konanie, do položky Spôsob komunikácie vybrať z tohto číselníka hodnotu, ktorá sa použije pre predvyplnenie ako východiskové nastavenie spôsobu komunikácie po výbere daného dodávateľa do dopytu.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie. Ďalej viď Dopytové konanie - všeobecne.