Sprievodca reinštaláciou sady

Průvodce, který je k dispozici v agendě Instalační sady, provede reinstalaci již jednou naimportované instalační sady.  Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať:

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1.krok - Informácie o zmenách

V prvom kroku sa zobrazia informácie o zmenách v inštalačnej sade.

2. krok - Položky pre import

Tu sa zobrazí zoznam položiek, ktoré inštalačná sada obsahuje a ktoré je možné reinštalovať.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Vybrať Informuje o tom, či je daný záznam aktuálne vybraný, aby bol následne pridaný medzi položky určené na reinštaláciu. Vybrané sú tiež graficky zvýraznené, a to tučne.
Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.
Názov Názov položky. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Kategória Kategória, do ktorej je položka zaradená.
Stav položky

Informácia o položke s ohľadom na systém, do ktorého sa importuje. Môže nadobúdať tieto hodnoty:

  • OK
  • užívateľská úprava neaktualizované
  • užívateľská úprava aktualizované
  • existuje cudzia, rovnaká
  • existuje cudzia, odlišná
  • existuje cudzia, nie je možné inštalovať
Poznámka Poznámka, ktorú je možné pri definícii sady vyplniť.
Identifikátor Interný identifikátor danej položky. Štruktúra identifikátora sa líši podľa typu objektu.

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Zo zobrazených položiek pomocou funkcií v navigátore vyberiete tie, ktoré budete chcieť reinštalovať (defaultne sú všetky vybrané). Je možné vyberať i hromadne, a to buď všetky tu zobrazené alebo len označené, ak sú nejaké označené (označuje sa štandardne ako inde vo Windows, tzn. stlačením klávesu Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šípky, alebo stlačením klávesu Shift + klávesu PgUp, PgDn, Home, End alebo myšou + stlačením klávesu Shift alebo Ctrl, viď tiež označovanie v needitovateľných zoznamoch):

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor v 3. kroku sprievodcu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.
  • Vybrať - funkcia slúži na výber položky pre reinštaláciu. Položka se poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odobrať - funkcia slúži na odobranie položky pre reinštaláciu.

Ďalej sú v dolnej časti k dispozícii tieto funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Novinky - Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ dochádza k importu sady ako novej verzie. Funkcia zobrazí modálne okno Nové zmeny položky s informáciami o položkách, ktoré boli zmenené a ktoré prinášajú aktualizácie inštalačnej sady. V modálnom okne je tiež prístupná funkcia Popis, ktorá zobrazí v ďalšom modálnom okne prípadný popis. Je to užitočné vtedy, pokiaľ je popis dlhší.
História - Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ dochádza k importu sady ako novej verzie a pokiaľ v systéme existuje sada s jej staršími verziami. Funkcia potom zobrazí modálne okno História položky s informáciami o predchádzajúcich verziách položiek, ktoré boli zmenené a ktoré prinášajú aktualizácie inštalačnej sady. V modálnom okne je tiež prístupná funkcia Popis, ktorá zobrazí v ďalšom modálnom okne prípadný popis. Je to užitočné vtedy, pokiaľ je popis dlhší.

3. krok - Výsledok inštalácie položiek

Tu sa zobrazí zoznam položiek a informácie o výsledku reinštalácie a systém sa spýta, či si užívateľ praje uskutočniť činnosť zálohovania inštalovaných objektov, resp. vytvorí tak kópiu inštalačnej sady.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Kategória Kategória, do ktorej je položka zaradená.
Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza.
Názov Názov položky. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Výsledok S akým výsledkom bola položka inštalovaná.
Text chyby Pokiaľ dôjde k chybe, bude jej text tu zobrazený.

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor v 4. kroku sprievodcu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.

Ďalej sú v dolnej časti k dispozícii tieto funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Uložiť report - Možnosť uložiť report o inštalácii sady do html súboru.
Text chyby - Pokiaľ je kurzor na položke, na ktorej došlo ku chybe, je možné vyvolať modálne okno s textom chyby. V iných prípadoch je položka neaktívna.

5. krok - Záverečná správa

Tento posledný krok obsahuje textové okno so Záverečnou správou, pokiaľ bola pri vytváraní sady vyplnená.

Po stlačení tlačidla Dokončiť bude inštalačná sada reinštalovaná.