Balíčky skriptov - záložka Závislosti

Na záložke Závislosti je možné vidieť záznamy balíčkov závislých na aktuálnom balíčku zo záložky Zoznam, tzn. balíčky, z ktorých sa pomocou frázy uses odkazuje na skripty aktuálneho balíčka.

V hornej časti záložky Závislosti je k dispozícii položka:

Názov Popis
Na balíčku Zobrazuje názov aktuálneho balíčka zo záložky Zoznam, ktorého závislosti záložka zobrazuje.

Ďalej záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam balíčkov závislých na aktuálnom balíčku zo záložky Zoznam. V needitovateľnom zozname balíčkov sa zobrazujú základné údaje o nich. Význam položiek tu zobrazených je totožný s významom rovnomenných položiek zobrazených v záložke Zoznam.

Pod zoznamom účtovných zápisov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Funkcie, ktoré sú tu k dispozícii:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Balíček - -

V novo otvorenej agende balíčkov zobrazí aktuálny balíček závislý na aktuálnom balíčku zo záložky Zoznam .

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí znovu agendu Balíčky skriptov "cez" agendu Balíčky skriptov
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá znovu agendu Balíčkov skriptov a otvorí ju buď "cez" aktuálnu agendu Balíčkov skriptov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa aktuálne závislého balíčka.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy aktivít štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov a pod.).

Balíčky - - Podobne ako funkcia Balíček, len v novo otvorenej agende balíčkov zobrazí všetky balíčky závislé na aktuálnom balíčku zo záložky Zoznam.
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.