Ako začať používať skupinu Nástroje prispôsobenia

V skupine Nástroje prispôsobenia sa evidujú predovšetkým definovateľné položky nadefinované pre jednotlivé triedy Business objektov a ďalej vstupné definovateľné formuláre na zadávanie hodnôt do príslušných položiek. Tieto definovateľné formuláre je potom možné využívať v jednotlivých agendách, ktoré ich podporujú, pričom pre agendy miezd a personalistiky sú nevyhnutné.

Pokiaľ teda chcete v agendách používať vlastné položky a definovateľné formuláre, tak si najskôr pre dané triedy Business objektov v agende Definovateľné položky vlastné položky musíte nadefinovať tak, ako ich požadujete a potom si v agende Definovateľné formuláre môžete nadefinovať ľubovoľné množstvo požadovaných vlastných definovateľných formulárov. Môžete tiež využívať definovateľné položky dodávané výrobcom (týka sa to len niektorých tried Business objektov, typicky pre mzdové agendy) a používať ich vo vlastných definovateľných vstupných formulároch.

Definícia položiek a formulárov je pomerne zložitá a nechcený zásah zo strany neznalej obsluhy by mohol mať za následok aj chybné reakcie systému. Preto je viac ako vhodné správne nastavenie prístupových práv k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Ak chcete vykonať a využívať vlastné zákaznícke úpravy realizované pomocou skriptovania, je potrebné pripraviť a odladiť si príslušné balíčky skriptov. Příslušné úpravy můžete i v případě potřeby přenést mezi instalacemi ABRA Gen pomocí instalačních sad. Viac viď Inštalačné sady - Všeobecne.

Všetkými týmito úpravami sa však nemusíte zaoberať a môžete si ich realizáciu objednať u servisnej siete výrobcu. Na dodanie zákazníckych úprav do vašej inštalácie potom môžu byť využité inštalačné sady.