Sprievodca tvorbou novej verzie inštalačnej sady

Sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Inštalačné sady, slúži na založenie novej verzie inštalačnej sady. Sprievodca je dostupný len vtedy, ak je na záložke detail danej inštalačnej sady začiarknutý parameter Sledovanie verzií.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať:

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Požiadavky na synchronizáciu

Tento krok sa zobrazí len ak došlo k zmene inštalovaných objektov, na ktoré sa odkazujú položky inštalačné sady, a preto by tieto položky mali byť synchronizované. Realizuje se tak, že se po zatržení parametru Synchronizovat položky instalační sady vyvolá v dalším kroku Průvodce přidání a synchronizace instalovaného objektu podobně u funkce Synchronizovat. Verziu sady je možné vytvoriť i bez synchronizácie, čím sa do verzie zahrnú len tie položky, ktoré boli zmenené a už boli synchronizované.

2. krok - Popis novej verzie inštalačnej sady

Tento krok obsahuje možnosť uviesť popis k novej verzii inštalačnej sady.

Tento krok sprievodcu obsahuje:

Položky v tomto kroku:

K dispozícii sú nasledujúce položky:

Názov Popis
Popis Tu je možné uviesť popis novej verzie inštalačnej sady.

Funkcie v tomto kroku:

K dispozícii je nasledujúce funkčné tlačidlo:

Názov Popis
Zobrazí needitovateľný grid, ktorý bude obsahovať len tie záznamy, ktoré sa zmenili od poslednej verzie.

Zoznam riadkov verzií

Na zobrazenie needitovateľného gridu dôjde pomocou funkcie Zmeny.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.
Názov Názov položky. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Identifikátor Interný identifikátor danej položky. Štruktúra identifikátora sa líši podľa typu objektu.
Kategória Viď ďalej popis položky Kategórie v Detaile inštalačnej sady.

Lišta navigátora

Na zobrazenie lišty navigátora dôjde pomocou funkcie Zmeny.

V dolnej časti okna sprievodcu je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tomto kroku sprievodcu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec).

Po stlačení tlačidla Dokončiť bude sprievodca ukončený.