Definovateľné položky

Zoznam definícií definovateľných položiek k jednotlivým Business objektom. Spája v sebe zoznam nadefinovaných položiek a všetky funkcie pre prácu s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nástroje přizpůsobení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nástroje přizpůsobení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.