Variantné formuláre

Prehľad existujúcich variantov a definícií variantných vstupných formulárov.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nástroje přizpůsobení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nástroje přizpůsobení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slouží pro správu variantních vstupních formulářů nadefinovaných v jednotlivých agendách ABRA Gen, které práci s variantními vstupními formuláři podporují. Agenda umožňuje prehliadať, aké varianty variantných formulárov k jednotlivým agendám existujú a aké definície (či užívateľské alebo globálne) obsahujú. Neumožňuje varianty ani definície zakladať. Umožňuje ich mazať a upravovať ich základné definičné údaje.

Bežný užívateľ tento nástroj k svojej práci nebude potrebovať. Táto agenda je určená predovšetkým servisným konzultantom servisnej siete výrobcu a správcom systému. Napr. po importe inštalačných sád pre kontrolu naimportovaných variantov či pre zmazanie existujúcich pred importom novej sady a pod.

Nechceným úpravám var. formulárov v jednotlivých agendách je možné zamedziť spoločnými prístupovými právami, viď Súvisiace prístupové práva (potrebné pre úpravy var. formulárov). Varianty a definície var. formulárov ale je možné vymazať a čiastočne opravovať i tu. Preto nezabudnite užívateľom, ktorí by nemali také akcie konať, príslušným spôsobom nastaviť príst. právo k tejto agende príp. hodnoty prístupových práv k funkciám Opraviť, Vymazať pre túto agendu.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy, Ako začať používať skupinu Nástroje prispôsobenia a Variantné vstupné formuláre - všeobecne.