Definícia formulárov - Pluginy alebo Doplnky

Tu nájdete

Na zjednodušenie výkladu budeme používať tiež skratky:

  • Užívateľsky definovateľné položky = Udf položky
  • Užívateľsky definovateľné formuláre = Udf formuláre