Výber definovateľných položiek

Zoznam definovateľných položiek nadefinovaných k danému Business objektu.