Editor - popis

V hornej časti editora je panel nástrojov pre textový editor - jedná sa o súčasť panela nástrojov hlavného okna aplikácie:

Panel nástrojov, pomocou ktorého sa dajú vyvolávať funkcie okna editora

Pravidlá pre pohyb po tlačidlách panela, zmenu pozície panela a vykonanie funkcie z panela nástrojov boli uvedené v popise panela nástrojov hlavného okna aplikácie.

Funkcie panela:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
- Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Nový súbor.
- Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Otvoriť súbor.
- Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Tlač súboru.
- Zmena formátu písma na Bold, Italiku, podčiarknuté alebo preškrtnuté.
- Zmena typu fontu a veľkosti písma.
- Zmena farby písma.
- Nastavenie odrážok.
- Nastavenie zarovnania.
- Ukazovadlá na odsadenie textu zľava resp. sprava.

Ďalšie funkcie

K dispozícii sú funkcie na editáciu súboru, ako je nastavenie fontu, vyhľadávanie zadaného reťazca, na prácu s clipboardom a pod.

Ďalej sú k dispozícii funkcie pre prácu so súbormi obvyklými pre editory, tzn. otvorenie nového súboru, otvorenie existujúceho súboru, uloženie editovaného súboru a jeho tlač. K dispozícii je tiež rýchla možnosť vytvoriť obsah pretiahnutím myšou. Viď využitie metódy drag-and-drop v tejto agende.

Metóda drag-and-drop v tejto agende:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

  • Aktualizácia obsahu editora - Možnosť rýchlo aktualizovať obsah editora z vybraného súboru jeho uchopením a ťahaním myšou na plochu editora. Po "pustení" na ploche editora sa obsah zvoleného súboru priamo otvorí v okne editora. Tzn. podobne ako funkcia Otvoriť s tým, že už nie je potrebné vyberať súbor.