Všeobecné

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově nepatří do žádné jiné skupiny a jejichž použití je obecné, nezávislé na zbývajících skupinách, je-li nastaveno Uspořádání klasické v okně pro spouštění agend ABRA Gen, viz úvodní kap. Najdete zde: