Dôvody neúspechu oslovených dodávateľov

Zoznam dôvodov neúspechu nadefinovaných v systéme.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nákup nebo SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Objednávky nebo z podložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.