Sprievodca tvorbou požiadaviek na objednávky vydané

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Požiadaviek na objednávky po vyvolaní funkcie Sprievodca v záložke Zoznam. Umožňuje automaticky hromadne vygenerovať požiadavky na objednanie skladového sortimentu podľa mnohých kritérií. Môžete objednávať vybraný tovar z vybraných skladov na základe stavu na sklade alebo aj na základe budúceho vývoja stavu skladu po zahrnutí existujúcich a nevybavených objednávok prijatých, resp. vydaných alebo aj rezervácií. Môžete voliť rôznym spôsobom požadované množstvo ako aj nastaviť spôsob, ako sa majú k požiadavkám dohľadať dodávatelia. Ide o jednu z možností vystavenia novej požiadavky.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: