Stavy ponúk vydaných

Zoznam stavov ponúk vydaných nadefinovaných v systéme a nastavení dĺžky ich trvania.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Objednávky, je-li nastaveno Uspořádání klasické.