Objednávkové doklady - všeobecne

V tejto kapitole rámcovo popíšeme jednotlivé tu vystavované doklady a použitie týchto dokladov pri importoch: