Incidenty

Agenda incidentov evidovaných v ABRA Gen. Jedna z agend potrebných pre všeobecnú ochranu dát.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Ochrana dát pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Ochrana dát, ak je nastavené Usporiadanie klasické.