Ovládače ochrany dát

Seznam dostupných ovladačů (driverů) pro použití v rámci ochrany dat.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Ochrana dát pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Ochrana dát, ak je nastavené Usporiadanie klasické.