Povolenia na spracovanie dát

Agenda povolení na spracovanie dát od subjektov GDPR evidovaných v ABRA Gen. Jedna z agend potrebných pre ochranu dát podľa GDPR.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Ochrana dát pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Ochrana dát, ak je nastavené Usporiadanie klasické.