Pravidlá ochrany dát

Jedna z agend potrebných pre ochranu dát podľa GDPR. Zoznam nadefinovaných pravidiel, podľa ktorých sú generované povolenia na spracovanie dát.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Ochrana dát pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Ochrana dát, ak je nastavené Usporiadanie klasické.