Pokladničné DPH indexy

Číselník DPH indexov pre maloobchodný a reštauračný pokladničný predaj, ktoré určujú rozdelenie jednotlivých pohybov pokladničného predaja vzhľadom k DPH, zadaných v systéme. Má význam len pre platiteľov DPH.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Agenda slúži na nastavenie DPH indexov používaných na zaúčtovanie predajov pri uzávierke predaja.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj, případně Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.