Dotyková pokladňa

Agenda určená pre predaj na maloobchodnej pokladni s dotykovým displejom.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Pri pokladni môžete v praxi uvítať i možnosť jej priameho spustenia, prostredníctvom parametra spustenia -run. Viď popis daného parametra.

Agenda má špeciálny vzhľad, obsahuje rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Pomocou tejto agendy sa uskutočňuje postupné odbavovanie zákazníkov v obchode, tzn. markovanie tovaru, platenie účtov, tlač účteniek atď. tak, ako na "obyčajnej" počítačovej pokladni, no s jediným základným a najpodstatnejším rozdielom oproti "obyčajnej" počítačovej pokladni, ktorým je použitie dotykového displeja. Počítačová zostava dotykovej kasy teda nie je vybavená klávesnicou ani počítačovou myšou a celé ovládanie prebieha dotykom prstu na príslušnom mieste dotykom ovládanej obrazovky. Program je na túto situáciu samozrejme pripravený.

Všetky funkcie dotykovej pokladne týkajúce sa predaja sú rovnaké ako funkcie "obyčajnej" pokladne. Rozšírením je možnosť zobrazenia sady tlačidiel dotykovej pokladne, ktorá umožňuje pohodlné a rýchle zadávanie predávaného tovaru. Navyše v miestach, kde to môže byť potrebné, umožňuje program zobrazenie numerickej alebo alfanumerickej klávesnice ovládanej dotykom na zadanie doplnkových údajov, napr. komentára. Ostatné funkcie súvisiace s predajom, tzn. ostatné agendy, predpokladajú použitie štandardnej počítačovej klávesnice.

Súčasťou inštalácie operačného systému počítača býva i program "Klávesnica na obrazovke", väčšinou umiestnený v Príslušenstve. Túto klávesnicu je možné použiť na ovládanie ostatných, "nedotykových" agend. Podobne, v závislosti od typu ovládača dotykovej obrazovky, je možné na obrazovku umiestniť tlačidlo na stlačenie pravého tlačidla myši. Poklepanie na dotykový displej je totiž väčšinou interpretované ako stlačenie ľavého tlačidla myši.

Na oboznámenie sa s prácou s dotykovou pokladňou odporúčame tieto kapitoly:

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj

Dialóg dotykovej pokladne je možné prevádzkovať aj na obyčajnej - nedotykovej obrazovke a jednotlivé funkcie ovládať myšou. Tento spôsob práce môže pri vhodnom rozložení tovaru do jednotlivých stránok znamenať podstatné zrýchlenie predaja.