Pokladňa

Agenda určená pre predaj na obchodnej pokladni.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Tip: Pri pokladni môžete v praxi uvítať i možnosť jej priameho spustenia, prostredníctvom parametra spustenia -run. Viď popis daného parametra.

Agenda má špeciálny vzhľad, prispôsobený zvláštnostiam pokladničného predaja. Obsahuje rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Pomocou tejto agendy prebieha odbavovanie zákazníkov v obchode postupne podľa toho, ako pristupujú k pokladni. Užívateľ - obsluhujúci markuje jednotlivé druhy tovaru, zadáva ich množstvo, prípadne aj cenu, zľavu a ďalšie informácie, ktoré súvisia s maloobchodným predajom. Tým pre zákazníka vzniká účtenka, ktorá je na záver zaplatená a vytlačená. Viď tiež Proces predaja - základné pojmy. Agenda rieši aj predaj tovrau so sledovanými výrobnými (sériovými) číslami. V miestach, kde z toho vyplýva rozdiel oproti predaju "obyčajného" tovaru, sa na túto skutočnosť zvlášť upozorní. Agenda podporuje tiež sledovanie šarží tovaru, ktorý sa predal pomocou pokladničného predaja. Agenda obsahuje aj režimy súvisiace s predajom, ako je odvod tržieb, výber peňazí atď.

Pozor! Agenda je určena pro prodej a na rozdíl od ostatních agend není možno její okno zmenšit do lišty, ani překrýt oknem jiné agendy systému ABRA Gen. Agenda podporuje len rozlíšenie obrazovky 800x600 a väčšie. Na obrazovkách s nastaveným iným rozlíšením ju je možné používať s vypnutou funkciou celoobrazovkový režim.

Popis jednotlivých častí obrazovky pokladne viď Časti dialógového okna pokladne.

Čo sa deje pri spustení pokladne

  • Pri prvom spustení Pokladne - dialógu pokladničného predaja, program túto skutočnosť spozná a nedovolí predaj, kým počítač nebude zapísaný do zoznamu pokladní a nastavené jeho ďalšie vlastnosti. Podrobnosti viď Nastavenie pokladní.
  • Prihlásenie k predaju - Podľa nastavenia v agende Nastavenie pokladní sa v niektorých prípadoch vyžaduje prihlásenie užívateľa k predaju. Ide o zabezpečenie dialógu pokladne proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Druhým dôvodom na využitie môže byť nutnosť zmeny užívateľa pred otvorením účtenky v prípadoch, keď sa sleduje, kto danú účtenku spracováva. V rámci dialógu prihlásenia k predaju je potrebné zadať užívateľa, ktorý má s pokladňou pracovať. Meno užívateľa je možné napísať do vstupného riadka alebo vybrať pomocou tlačidiel so šípkami. Do druhého vstupného riadka zadajte heslo prihlasovaného užívateľa. Tým sa spustí dialóg predaja. Viac viď Režim Prihlásenie k predaju.

    Na zrýchlenie prihlasovania užívateľa je možné v agende Obsluhujúci nastaviť umiestnenie tlačidla na rýchle prihlásenie vybraného užívateľa.

    Jméno a Heslo uživatele je shodné se jménem a heslem, které používáte pro přihlášení do systému ABRA Gen.

  • Pokladní prodej nelze spustit při nastaveném povinném loginu (přihlášení ke kase), je-li současně otevřena jiná agenda systému ABRA Gen. Podrobnosti viď Nastavenie pokladní - Zabezpečenie pokladne.
  • Pokladňa môže spustiť iba užívateľ, ktorý je zároveň obsluhujúci.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj