Pokladňa - popis

Pokladňa, resp. dialóg pokladničného predaja na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni pokladničného predaja slúži na postupné odbavovanie zákazníkov v obchode.

Hlavné činnosti na pokladni (zadávanie predajov a spracovanie príjmu platieb od zákazníkov) sa uskutočňujú pomocou jednoduchých príkazov vkladaných do "inteligentného" vstupného riadka (tzv. "Smart line"). Vstupný riadok "Smart line" v kombinácii s ovládacími tlačidlami (resp. ich klávesovými skratkami) a prípadne so snímačom čiarových kódov umožňuje jednoduché a rýchle vykonávanie všetkých operácií, ktoré súvisia s predajom tovaru (markovanie, opravy, storná, platenie aj tlač účteniek).

Ďalej je uvedené: