Pokladňa - Režim Adresár resp. vyhľadanie firmy

Vyhľadanie firmy v Adresáti na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na vyhľadanie a zadanie firmy - zákazníka - odberateľa, pre ktorého má byť účtenka vystavená. Použije sa s výhodou vtedy, ak kód firmy na priame zadanie do vstupného riadka nie je obsluhe pokladne známy (a tým pádom nie je možné použiť priamo Príkaz vstupného riadka pre zmenu firmy). Možnosť vyhľadania firmy má dve podoby podľa nastavenia v položke Nastavenie pre vyhľadávanie v Adresári v údajoch danej prevádzky a podľa toho slúži na dva účely:

  • Zobrazení číselníku firem - je-li ve výše zmíněné položce nastaveno Zobrazit číselník firem. Slúži na priame vyhľadanie tovaru v agende Adresár firiem.
  • Režim Adresář - je-li ve výše zmíněné položce nastaveno Přejít do režimu Adresář. V tomto prípade spôsobí prechod do režimu Adresár, ktorý slúži na rozšírené hľadanie v adresári firiem. Slúži tiež na nájdenie firmy pre predaj pomocou masky.

O vybranej firme program informuje uvedením jej kódu a názvu uprostred dolnej lišty dialógu pokladne. Účtenka bude vystavená na firmu, ktorá je tu uvedená v okamihu uzavretia - zaplatenia účtu.

Zmeniť firmu môžete aj priamo z režimu Predaj. Viz Kasa - popis - Příkazy pro změnu firmy.