Pokladňa - Režim Cenník resp. vyhľadanie tovaru

Vyhľadanie tovaru v Cenníku alebo v zozname všetkých skladových kariet na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni sa použije napríklad vtedy, ak kód EAN alebo PLU tovaru, podľa ktorého sa bežne predáva, je na začiatku nečitateľný alebo nie je k dispozícii vôbec a ani presný kód karty či iný údaj tovaru na priame zadanie do vstupného riadka nie je obsluhe pokladne známy (takže nie je možné použiť priamo Príkazy vstupného riadka pre predaj tovaru). Možnosť vyhľadania tovaru má dve podoby v závislosti od nastavenia v položke Nastavenie pre vyhľadávanie v režime Cenník v údajoch danej prevádzky a podľa toho slúži na dva účely:

  • Zobrazení číselníku zboží - je-li ve výše zmíněné položce nastaveno Zobrazit číselník zboží. Slúži na priame vyhľadanie tovaru v zozname tovaru skladu, z ktorého sa predáva.
  • Režim Ceník - je-li ve výše zmíněné položce nastavena jedna z možností Přejít do režimu Ceník resp. Přejít do režimu Ceník a hledat v některém z údajů sklad. karet. V tomto prípade spôsobí prechod do režimu Cenník, ktorý slúži na rozšírené hľadanie v cenníku, tzn. v zozname ocenených sklad. kariet (so zadanou cenou). Slúži tiež na nájdenie tovaru pre predaj pomocou masky.