Pokladňa - Režim Cenník - Informácie o skladovej karte

Režim Cenník - Informácie o skladovej karte na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na rýchle poskytnutie informácií o nejakom tovare (bez nutnosti jeho predávania, vyhľadávania prostredníctvom režimu Cenník a pod.).

Ďalej je uvedené: