Pokladňa - Režim Cena

Režim cena na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na úpravu ceny práve predaného tovaru. O režimu ceny na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu, nápis nad vstupním řádkem a růžové podbarvení řádků zboží i vstupního řádku kasy. Príkazy na zadávanie ceny sa používajú rovnako ako predaj prostredníctvom vstupného riadka "Smart line" a riadiacimi klávesmi, ale pochopiteľne inými príkazmi.

Ďalej je uvedené: