Pokladňa - Režim Čiastkové karty

Režim Čiastkové karty na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na výber čiastkovej skladovej karty, tzn. prípadne skladu, z ktorého sa má daný tovar predať (keďže každá čiastková karta zodpovedá práve jednému skladu, viď Hlavné karty a čiastkové karty).

Jedná se o jednu z možností, jak prodat zboží výjimečně z jiného skladu, než z kterého se jinak prodává. Ďalšou možnosťou je zmeniť sklad pre predaj ďalšieho tovaru pomocou voľby v Servisnom menu, viď Voľba skladu, v tomto prípade však ide o zmenu skladu nie iba pre jeden tovar, ale pre všetky nasledujúce až do ďalšej zmeny skladu. Túto možnosť tu využijete najmä vtedy, ak tovar predávate výhradne z východiskového predajného skladu a iné sklady pre predaj bežne nevyužívate, a len výnimočne chcete jeden konkrétny tovar predať z iného skladu (pretože inde ho napr. nemáte v dostatočnom množstve). Druhá cesta s využitím servisného menu by znamenala, že sklad budete musieť prepnúť dvakrát: tam a zase naspäť na východiskový.

Aké čiastkové karty sa tu k vybranej hlavnej skladovej karte zobrazia, závisí od nastavenia Automaticky predávať z ďalších predajných skladov:

Ďalej je uvedené: