Pokladňa - Režim Dnešné účtenky

Režim Dnešné účtenky na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúžia na zobrazenie uzavretých účteniek z dnešného dňa (akých presne, viď Vzhľad režimu). Umožňuje užívateľovi s vybranou účtenkou vykonať nejakú ďalšiu akciu, napr. ju vrátiť a pod. O režime Dnešné účtenky na pokladni informuje meno režimu v ľavom hornom rohu. Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: