Pokladňa - Režim Info

Režim Info na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na poskytnutie informácií o práve predanom tovare. O režimu Info informuje jméno režimu v horní části okna kasy.

Ďalej je uvedené: