Pokladňa - Režim Neodvedené účtenky

Režim Neodvedené účtenky na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase slouží pro zobrazení uzavřených účtenek dosud nezpracovaných uzávěrkou prodeje (jakých přesně, viz Vzhled režimu). Umožňuje užívateľovi s vybranou účtenkou vykonať nejakú ďalšiu akciu, napr. ju vrátiť a pod. O režimu Neodvedené účtenky na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu. Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: