Pokladňa - Režim Oprava (prevádzkarom)

Režim Oprava (provozním) na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase je režim, který uživateli umožňuje vybrat některou ze zde zobrazených účtenek (jakých přesně, viz Vzhled režimu) a poté nad ním provést potřebnou opravu, kterou třeba běžný obsluhující provést neumí nebo nemůže (např. proto, že nemá oprávnění nebo jednoduše proto, že je daný doklad z jiné kasy či dokonce z jiného provozu) apod. O režimu Oprava (provozním) na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu a dále, jelikož se jedná o zvláštní situaci, je režim signalizován červeným nápisem Provozní s identifikací obsluhujícího . Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: