Pokladňa - Režim Prevod prevádzkarom

Režim Převod (provozním) na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase je režim, který uživateli umožňuje vybrat některou ze zde zobrazených účtenek (jakých přesně, viz Vzhled režimu) a poté ji převést na jiného obsluhujícího či kasu, což běžný obsluhující provést nemůže. O režimu Převod (provozním) na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu. Keďže ide o zvláštnu situáciu, je režim signalizovaný červeným nápisom Prevádzkar s identifikáciou obsluhujúceho . Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: