Pokladňa - Režim Predaj

Režim predaj na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni je režim, v ktorom dochádza k samotnému predaju tovaru. Ovláda sa ďalej popísanými príkazmi a ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: