Pokladňa - Režim Sériové čísla

Režim Sériové čísla na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni je režim, v ktorom dochádza pri predaji tovaru so sér. číslami k zadaniu sér. čísel. O režimu Sériová čísla na kase informuje jméno režimu v horní části okna kasy. Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: