Pokladňa - Režim Zľava

Režim Zľava na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni je režim, v ktorom je možné zadať zľavu na predávaný tovar. Ide o zľavy definované pre pokladničný a reštauračný predaj v agende Zľavy na pokladni a neposkytované automaticky. (Tie automatické nie je potrebné zadávať v tomto režime, uplatnia sa pri predaji automaticky. Podobne prípadné zľavy dílerské a kusové, ak sú v pokladničnom resp. reštauračnom predaji využívané. Viac informácií viď Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.) O režimu Sleva kasy informuje jméno režimu v levém horním rohu. Príkazy pre zadávanie zliav sa vykonávajú výberom zľavy zo zoznamu a potvrdením ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: