Pokladňa - Režim Prihlásenie k predaju (Pokladňa je uzamknutá)

Režim Prihlásenie na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na rýchlu zmenu obsluhujúceho.

Či sa tento režim zobrazí (po spustení pokladne, príp. aj v iných situáciách), závisí od nastavenia Zabezpečenia pokladne v agende Nastavenie pokladní a na základe tohto nastavenia sa potom prihlásenie užívateľa k predaju ne-/vyžaduje. Ide o zabezpečenie dialógu pokladne proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Ďalším dôvodom na využitie môže byť nutnosť zmeny užívateľa pred otvorením účtenky v prípadoch, keď sa sleduje, kto danú účtenku spracováva.