Pokladňa - Režim Užívatelia

Režim Uživatelé na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase slouží pro výběr uživatele v rámci převodu účtenky. O režimu Uživatelé na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu. Keďže ide o zvláštnu situáciu, je režim signalizovaný červeným nápisom Prevádzkar s identifikáciou obsluhujúceho . Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené: