Pokladňa - Režim Vracania

Režim Vracanie na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni je režim, v ktorom dochádza k vráteniu už skôr predaného tovaru. Ovláda sa ďalej popísanými príkazmi a ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.