Pokladňa - Režim Záloha

Režim Záloha na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na príjem záloh na pokladni pokladničného predaja. O režimu Záloha na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu a nápis "Záloha (částka, firma, popis)" resp. "Číslo zálohového listu (placená částka)" nad vstupním řádkem. Platenie zálohy sa vykonáva podobne ako predaj prostredníctvom vstupného riadka "Smart line" a ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi, ale pochopiteľne inými príkazmi.

Slúži na niekoľko účelov, čo je dané tým, odkiaľ a ako bol vyvolaný, pričom pre každý z nich sa drobne líši konkrétna podoba režimu: