Pokladňa - Režim Zmena platby

V lokalizácii pre SR nie je kapitola k dispozícii, pretože sa agenda pre túto lokalizáciu nedodáva. Nemá pre ňu význam.

Legislatíva Slovenskej republiky nepovoľuje vykonávať opravy platieb (vďaka fiškalizácii).