Sady tlačidiel dotykovej pokladne

Číselník sád tlačidiel dotykovej pokladne nadefinovaných v systéme pre maloobchodný a reštauračný pokladničný predaj. Tlačidlá slúžia na rýchle markovanie na dotykovej pokladni maloobchodnej i reštauračnej.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky. Vlastný formulár nastavenia dotykovej pokladne má špeciálny vzhľad, obsahuje rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Sada tlačidiel

Sada tlačidiel obsahuje údaje potrebné na definovanie tlačidiel, ich obsadenie tovarom. Každá sada predstavuje jedno "menu tovaru“ dotykovej pokladne, resp. reštauračnej dotykovej pokladne. Menu tovaru obsahuje 900 tlačidiel rozdelených do oddielov a stránok takto:

 • Päť oddielov (prvá úroveň členenia).
 • Päť stránok (druhá úroveň členenia).
 • Pole 6 x 6 tlačidiel (ku každému tlačidlu je priradený práve jeden tovar, resp. jeho jednotka, zo skladového sortimentu).

  Príklad priradenia tovaru v predajni potravín:
  Oddiely: pečivo, zelenina-ovocie, mäsové výrobky, cukrovinky, ...
  Stránky pre pečivo: slané, sladké, torty, ...
  Tovary slaného pečiva: rožok, žemľa, praclík, ... (už konkrétny tovar)

Každá sada tlačidiel dotykovej pokladne má okrem spomenutých tlačidiel a ich priradenia k skladovému sortimentu svoj názov a umožňuje zadať názvy jednotlivých oddielov a stránok. V programe je možné nadefinovať ľubovoľný počet sád tlačidiel dotykovej pokladne. Môžete si tak pripraviť vlastné sady tlačidiel pre každú pokladňu/kasu, alebo napríklad pre sezónnu akciu.

Ktorá z týchto sád sa použije pri predaji na konkrétnej pokladni, je definované v nastavení pokladne.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.