Nastavenie pokladní

Číselník pokladní nadefinovaných v systéme pre maloobchodný a reštauračný pokladničný predaj. Pokladňou sa tu myslí hardware zariadenie (počítač), na ktorom je spustený dialóg maloobchodnej pokladne resp. maloobchodnej dotykovej pokladne, alebo reštauračnej pokladne resp. reštauračnej dotykovej pokladne. Číselník obsahuje údaje dôležité pre predaj.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Každá pokladňa (počítač, na ktorom sa bude používať maloobchodný či reštauračný pokladničný predaj) je identifikovaná číslom sieťového adaptéru, ktoré zabezpečuje jej jedinečnú identifikáciu. Tento údaj užívateľ nezadáva, program si ho zistí sám. Bez zapísania počítača do zoznamu pokladní nie je možné spustiť dialog jednotlivých pokladní.

Súčasťou hardwarového vybavenia pokladní sú najrôznejšie pokladničné periférie, ako tlačiarne účteniek, zákaznícke displeje, pokladničné zásuvky a pod. Aby pokladňa pri predaji tlačila účtenky, zobrazovala informácie o predaji na zákaznícky displej atď., je potrebné tieto periférie pripojiť k programu pomocou ovládačov. Číselník pokladní obsahuje informácie o pripojených perifériách a ich ovládačoch.

Co se týče tisku, používá pokladní prodej ABRA Gen pro pokladní tiskárny vlastní ovladače, které zajišťují maximální rychlost tisku. Tlačový systém Windows sa v pokladničnom predaji využíva len v obmedzenej miere. Nepoužívajte preto ovládače bankových tlačiarní, ktoré sú dodávané výrobcami tlačiarní priamo s tlačiarňami. Ich použitie spomaľuje tlač, čo predovšetkým v prípade tlače účteniek nie je žiaduce.

Systém je vybavený simulátormi pokladničných periférií, pomocou ktorých si je možné pokladničný predaj kompletne vyskúšať bez nutnosti vlastniť špecializované periférie. Viď tiež: Pripojené zariadenia.

Obrazovka počítača

Samozrejmou súčasťou počítača, ktorý predstavuje pokladňu pokladničného predaja, je obrazovka / monitor. Obrazovka môže byť buď dotyková, alebo klasická (nedotyková). Popis použitia dotykovej obrazovky je v kapitole popisujúcej dotykovú pokladňu. Tu spomenieme len rozlíšenie použitej obrazovky - Pokladničný a Reštauračný predaj podporuje minimálne rozlíšenie 800x600 pixelov. Na obrazovkách s menším rozlíšením ho nie je možné prevádzkovať.

Testované rozlíšenia dotykovej a nedotykovej pokladne v celoobrazovkovom režime: 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 600, 1280 x 800 a 1400 x 1050.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj a též Základní pojmy, proces a doklady Gastrovýroby.