Odvod tržieb

Sprievodca, ktorý vás prevedie odvodom tržieb z Maloobchodného predaja a Reštauračného predaja. Odvod tržieb je rovnaký pre obe tieto agendy. Pri odvode tržieb ide o inventúru platidiel, ktorými boli uhradené jednotlivé účtenky príp. iné doklady (zálohové listy, faktúry) na pokladni, vyčíslenie rozdielov (manko a prebytok) a prevedenie hotovosti do firemnej pokladne. Nezamieňajte odvod tržieb s uzávierkou predaja.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické. Odvod tržieb je možné vyvolať aj iným spôsobom, viď ďalej Možnosti vyvolania odvodu tržieb.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

 • Odvod tržieb slúži na kontrolu a odvod (odovzdanie) peňazí a iných platidiel utŕžených pri predaji z pokladničného miesta do firemnej pokladne.
 • Odvod tržieb sa vykonáva vždy len za pokladničné miesto, do ktorého má prístup obsluhujúci, ktorý odvod tržieb vykonáva. Nejde o prehľad predaja celej prevádzky.
 • Do odvodu tržieb sú zahrnuté len údaje z uzavretých (už zaplatených) účteniek. Rozpracované účtenky nie sú do odvodu tržieb zahrnuté, ale nebránia vykonaniu odvodu tržieb.
 • Odvod tržieb je možné uskutočniť raz za deň, niekoľkokrát denne, prípadne raz za niekoľko dní. Počet odvodov tržieb v jednom dni nie je nijako obmedzený, môžete ho vykonať kedykoľvek potrebujete. Optimálne je uskutočniť odvod tržieb denne po ukončení predaja, alebo v momente, keď sa menia pracovné zmeny obsluhujúcich.
 • Uskutočnenie odvodu tržieb musíte mať povolené nastavením v právach k funkciám príslušného užívateľa a právach k objektom k príslušnému radu dokladov. Vhodnou kombináciou týchto práv je možné určiť, kto smie s tržbami pracovať, hlavne z hľadiska hmotnej zodpovednosti.
 • Ak počas dňa potrebujete poznať aktuálny stav hotovosti v pokladničnom mieste, zobrazuje sa v agende Pokladničné miesta, záložka Detail, subzáložka Aktuálne, alebo v agende Tržby, záložka Detail, subzáložka Obsah alebo v servisnom menu pokladne maloobchodného predaja, voľba Stav tržby resp. reštauračného predaja, voľba Stav tržby.
 • Tržby môžete odviesť priamo do podnikovej pokladne alebo len "na polovičnú cestu" a samotný zápis do podnikovej pokladne vykoná iná oprávnená osoba.

  Viac viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby.

  Pokiaľ potrebujete odvod tržieb vykonať skutočne rýchlo (napríklad: mení sa len obsluha pokladne a rad ľudí zostáva stáť), je to možné. Podmienkou je, aby obsluhujúci mali každý svoje pokladničné miesto a pracovali každý pod svojím prihlásením - užívateľom. Postup: obsluha pokladne uzavrie a zaplatí poslednú účtenku, vyberie peniaze z pokladničnej zásuvky aj s vložkou zásuvky a odchádza odviesť tržbu k inému počítaču, napríklad do kancelárie. V tej dobe už markuje človek za pokladňou z ďalšej zmeny, ktorý si vlastnú hotovosť doniesol v náhradnej vložke zásuvky.

Možnosti vyvolania odvodu tržieb:

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.