Pohyby účteniek

Agenda pohybov účteniek maloobchodného a reštauračného pokladničného predaja.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Zoznam pohybov účteniek je určený predovšetkým na prehliadanie, vyhľadávanie atď. Účtenky nie je možné nijako upravovať, mazať alebo pridávať nové. Účtenky sa generujú pri predaji. Jedinú výnimku tu predstavuje možnosť opraviť sér.číslo alebo šaržu tovaru na riadku účtenky, ak šlo o predaj tovaru so sér.číslami resp. predaj tovaru so šaržami.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.