Prevádzky

Agenda slúži na definovanie základných údajov maloobchodného a reštauračného pokladničného predaja. Jedna inštalácia systému ABRA Gen umožňuje predaj v niekoľkých prevádzkach. Prevádzkou sa tu myslí miesto s určitým vzťahom k zákazníkovi. Môže ísť o predajňu jedného sortimentu, pričom firma môže mať takýchto predajní niekoľko. Podobne v reštauračnom predaji môže byť prevádzkou reštaurácia, jedáleň, predzáhradka a podobne.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda slúži na zadanie nastavení platných pre agendu pokladničného predaja. Nastavenia, ktoré tu zadáte, potom ovplyvňujú ďalšie správanie systému, prípadne slúžia na predvyplnenie niektorých údajov. V nastavení sa vyskytujú rôzne typy základných ovládacích prvkov.

V tejto agende sú definované jednotlivé prevádzky a východiskové nastavenia pre ne. Nastavenia týchto vlastností sú spoločné vždy pre jednu prevádzku, pre všetky pokladne - kasy, ktoré v tejto prevádzke predávajú. Ide o obsah účtenky, štandardný spôsob úhrady, prednastavenie radov dokladov pre predaje a ich storno, spôsob vyhľadávania tovaru a ďalšie.

Jedna firma prevádzkuje predajňu Parfuméria a predajňu Kníh. Systém umožňuje mať na účtenkách z týchto prevádzok iné údaje a pre každú prevádzku založiť samostatný rad dodacích listov.

Jedna prevádzka môže byť obsluhovaná z niekoľkých pokladní, ale každá pokladňa musí byť priradená práve k jednej prevádzke - systém neumožňuje súčasné obsluhovanie niekoľkých prevádzok z jednej pokladne.

Okrem nastavení vykonávaných v tejto agende, ktoré sa týkajú maloobchodnej pokladne a reštauračnej pokladne, sa v systéme vyskytujú ešte všeobecné nastavenia firemných údajov, ktoré sa týkajú celého systému, viď Firemné nastavenia.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.